Projektowanie

Doradztwo

Wykonawstwo

Projekty

Wykonawstwo

Usługi

Instalacji centralnego ogrzewania

Doradztwo w zakresie instalacji ciepłowniczych

Profesjonalny dobór urządzeń ciepłowniczych

Kompleksowe realizacje  poprzez współpracę z profesjonalnymi podwykonawcami:

Przyłączy gazowych, wodociągowych oraz kanalizacyjnych

Instalacji oraz sieci gazowych

Instalacji wentylacyjnych

Pomiary i regulacje wykonanych instalacji

Instalacji oraz sieci wodociągowo-kanalizacyjnych

Sprzedaż urządzeń ciepłowniczych

507 304 435